Aktualności

Maj 2018
16 maj 2018
Aktualnosci

Konstytucja Biznesu

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest zmiana środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy p...

Czytaj więcej
4 sty 2018
Aktualnosci

Reformy podatkowe - PIT i CIT

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku do...

Czytaj więcej
28 gru 2017
Aktualnosci

Zmiana zasad oznakowania projektów unijnych

Od 1 stycznia 2018 wchodzi w życie zmiana zasad oznakowania projektów unijnych. Od tej pory obligatoryjnie będziemy zamieszczać również polskie barw...

Czytaj więcej
Projekt „Utworzenie Proinnowacyjnego Klastra Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3. Transfer Technologii i Innowacji