Aktualności

Sierpień 2016
25 sie 2016
Aktualnosci

Uruchomiono Bazę Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych jest pierwszą tego typu inicjatywą w Europie. Baza jest elementem niezbędnym do tego, aby finansować szkolenia pracowników ora...

Czytaj więcej
24 mar 2016
Aktualnosci

Radosnej Wielkanocy!

Czytaj więcej

15 sty 2016
Aktualnosci

Podsumowanie projektu

30 czerwca 2015r. zakończona została realizacja projektu „Utworzenie Proinnowacyjnego Klastra Biznesu” współfinanso...

Czytaj więcej
Projekt „Utworzenie Proinnowacyjnego Klastra Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3. Transfer Technologii i Innowacji