Aktualności

Marzec 2016
24 mar 2016
Aktualnosci

Radosnej Wielkanocy!

Czytaj więcej

15 sty 2016
Aktualnosci

Podsumowanie projektu

30 czerwca 2015r. zakończona została realizacja projektu „Utworzenie Proinnowacyjnego Klastra Biznesu” współfinanso...

Czytaj więcej
16 wrz 2015
Aktualnosci

Kryzys Chińskiej Gospodarki

Chiny to jedyny kraj, który opiera się na unikalnym modelu kapitalizmu kierowanego przez państwo, a przynajmniej jedyny,...

Czytaj więcej
Projekt „Utworzenie Proinnowacyjnego Klastra Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3. Transfer Technologii i Innowacji